Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου των πελατών είναι πολύ σημαντική για τη MONZA Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων (εφεξής “MONZA“). Αυτή η σελίδα περιγράφει με σαφήνεια την πολιτική της εταιρείας για να βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν πώς αποκτώνται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται οι προσωπικές πληροφορίες στον ιστότοπο της MONZA  (εφεξής “αυτός ο ιστότοπος”).

Προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από τους πελάτες μας

Η MONZA ζητά από τους πελάτες να δώσουν το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τον αριθμό άδειας οδήγησης, προκειμένου η εταιρεία να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, όταν παρέχουμε πληροφορίες σε πελάτες, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητάμε προσωπικά στοιχεία εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, αλλά τέτοιες μη ουσιώδεις πληροφορίες λαμβάνονται μόνο αφού δοθεί η συγκατάθεση των πελατών.

Διεύθυνση IP, Cookies και Web Beacons
Για τη διαχείριση αυτού του ιστότοπου, η MONZA συλλέγει τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται από υπολογιστές πελατών όταν συνδέονται στο Διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται από τον διακομιστή Ιστού μας χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάλληλη και ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και, σε περίπτωση προβλήματος με τον διακομιστή Ιστού μας, καθιστώντας δυνατή την ταχεία αναγνώριση και αποκατάσταση του αιτία. Αυτές οι διευθύνσεις IP δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ούτε αποκαλύπτονται ως προσωπικά στοιχεία.
Οι πληροφορίες που συλλέγει η MONZA για την αξιολόγηση της χρήσης των υπηρεσιών μας από τους πελάτες δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ατόμων ή για οποιαδήποτε μορφή. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ωστόσο, ενδέχεται να εντοπιστούν άτομα και να εφαρμοστούν αντίμετρα χρησιμοποιώντας διευθύνσεις IP για την προστασία του ιστότοπου και των πελατών της MONZA.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies και τεχνολογίες web beacon προκειμένου να εντοπίσει τη διαδρομή που πήραν οι πελάτες για να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας, να καταγράψει τις δραστηριότητες των πελατών στον ιστότοπό μας και να αξιολογήσει και να βελτιώσει τον ιστότοπό μας προκειμένου να τον καταστήσει πιο χρήσιμο στους πελάτες. Δεν χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες web beacon για την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με μεμονωμένους πελάτες, επομένως οι πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους πελάτες δεν αποθηκεύονται ούτε χρησιμοποιούνται ποτέ.
Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookie ή να σας ειδοποιεί όταν έχουν σταλεί cookie.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα cookies της εταιρείας μας ενδέχεται να αποθηκευτούν και οι διαφημίσεις μπορούν να μεταδοθούν μέσω τρίτων (ή άλλων ιστότοπων), με βάση την ανάθεση σε τρίτους (ή άλλους ιστότοπους) που έχουμε αναθέσει για τη διανομή διαφημίσεων.
Οι πελάτες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση των cookies διαγράφοντάς τα.

SSL (Security)

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύει το απόρρητο των πελατών χρησιμοποιώντας SSL (Secure Sockets Layer, ασφάλεια βιομηχανικού επιπέδου που κρυπτογραφεί πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου) για να εξασφαλίσει την ασφαλή μετάδοση προσωπικών πληροφοριών μέσω αυτού του ιστότοπου. Τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται αυτόματα πριν αποσταλούν όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης συμβατό με SSL.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η προβλεπόμενη χρήση προσωπικών πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε ιστοσελίδα όπου οι πελάτες αναμένεται να τις καταχωρίσουν. Η MONZA δεν χρησιμοποιεί ποτέ τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτο μέρος και δευτερεύουσα χρήση προσωπικών πληροφοριών

Υπάρχουν περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους, ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας που ζητά ο πελάτης μέσω αυτού του ιστότοπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πελάτες θα ενημερωθούν ότι τα προσωπικά στοιχεία θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, προτού τους ζητηθεί να δώσουν τη συγκατάθεσή τους να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες. (Για παράδειγμα, τα προσωπικά στοιχεία διαβιβάζονται στο κατάλληλο γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων κατά την πραγματοποίηση κρατήσεων και πληροφορίες όπως ονόματα και διευθύνσεις δίνονται σε ταχυδρομικές υπηρεσίες για την αποστολή υλικού σε πελάτες.)
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, η MONZA δεν μοιράζεται ποτέ προσωπικά στοιχεία πελατών με τρίτους χωρίς να λάβει πρώτα τη συγκατάθεση του πελάτη. Ωστόσο, οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιούνται χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε τον πελάτη, σε περιπτώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την προστασία της ζωής ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή σε συνεργασία με αίτημα από δημόσιες αρχές όπως δικαστήρια ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου σύμφωνα με νόμους και διατάξεις.

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Η MONZA διαχειρίζεται αυστηρά τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνονται από πελάτες μέσω αυτής της ιστοσελίδας προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ή η δυσφήμιση. Επιπλέον, οι προσωπικές πληροφορίες προστατεύονται σε περιβάλλον προσβάσιμο μόνο από τον διαχειριστή συστήματος αυτού του ιστότοπου. Η MONZA εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή διαρροών σε τρίτους ή τη μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση δεδομένων.
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, ή με τη χρήση και τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, είναι υπεργολαβίες, η MONZA εποπτεύει αυστηρά και διαχειρίζεται τον χειρισμό προσωπικών πληροφοριών από υπεργολάβους.

Ευθύνη πελατών

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Είναι ευθύνη του πελάτη να εξακριβώσει τις πολιτικές απορρήτου των εξωτερικών συνδέσμων.
Οι πελάτες χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο κατά την κρίση τους. Η MONZA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα για προσωπικές πληροφορίες από εξωτερικούς ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Ερωτήσεις πελατών σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία

For information about the handling or alteration of personal information, please contact the number below.
You will be asked to provide appropriate information to confirm customer identity.

Νομική συμμόρφωση και βελτιώσεις

Η MONZA συμμορφώνεται αυστηρά με τους νόμους και τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.
Η εταιρεία επανεξετάζει συνεχώς τους κανονισμούς της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και προσωπικές πληροφορίες, και κατά καιρούς γίνονται αναθεωρήσεις. Όλες οι αναθεωρήσεις αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Σημείωση: Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι οι νόμοι της Ελλάδας. Όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Ελληνικής Συμφωνίας και της Αγγλικής Συμφωνίας, εφαρμόζεται η Ελληνική Συμφωνία.