Polityka prywatności

Ochrona prywatności klientów jest bardzo ważna dla MONZA Rent a Car (dalej zwanej MONZA). Ta strona wyraźnie określa zasady firmy, aby pomóc klientom zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe są pozyskiwane, wykorzystywane i chronione na stronie internetowej MONZA Rent a Car (zwanej dalej „tą witryną”).

Dane osobowe dostarczone przez naszych klientów

MONZA prosi klientów o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i numeru prawa jazdy, aby firma mogła podać informacje o naszych produktach i usługach. Ponadto, gdy udzielamy informacji klientom, zdarza się, że prosimy o dane osobowe inne niż wymienione powyżej, ale takie nieistotne informacje są uzyskiwane dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta.

Adres IP, pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web

Aby zarządzać tą witryną, MONZA zbiera adresy IP używane przez komputery klientów po podłączeniu do Internetu. Adresy IP gromadzone przez nasz serwer WWW służą wyłącznie do odpowiedniego i bezpiecznego zarządzania usługami oferowanymi na tej stronie oraz do zarządzania nimi, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi, aw przypadku problemu z naszym serwerem internetowym, umożliwiając szybką identyfikację i usunięcie przyczyna. Te adresy IP nigdy nie są wykorzystywane ani ujawniane jako dane osobowe.
Informacje gromadzone przez MONZA w celu oceny korzystania z naszych usług przez klientów nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji osób ani ujawniane w żadnej formie. Jeśli zostanie to uznane za konieczne, można jednak zidentyfikować osoby fizyczne i wdrożyć środki zaradcze przy użyciu adresów IP w celu ochrony witryny i klientów MONZA.

Nasza firma korzysta z plików cookie i technologii sygnałów nawigacyjnych w celu śledzenia trasy, którą wybrali klienci, aby odwiedzić naszą stronę internetową, rejestrować działania klientów na naszej stronie internetowej oraz oceniać i ulepszać naszą stronę internetową, aby była bardziej przydatna dla klientów. Nie używamy plików cookie ani technologii sygnalizatora internetowego do rejestrowania informacji związanych z poszczególnymi klientami, więc informacje o konkretnych klientach nigdy nie są przechowywane ani wykorzystywane.
Przeglądarkę, której używasz, można ustawić tak, aby odrzucała pliki cookie lub powiadamiała Cię o wysłaniu plików cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie naszej firmy mogą być przechowywane, a reklamy mogą być przesyłane za pośrednictwem stron trzecich (lub innych stron internetowych), na podstawie powierzenia stronom trzecim (lub innym stronom internetowym), które zleciliśmy w celu dystrybucji reklam.
Klienci mogą wyłączyć korzystanie z plików cookie, usuwając je.

SSL (bezpieczeństwo)

Ta strona internetowa chroni prywatność klientów za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer, standardowe w branży zabezpieczenia szyfrujące informacje przesyłane przez Internet), aby zapewnić bezpieczną transmisję danych osobowych za pośrednictwem tej witryny. Dane osobowe są automatycznie szyfrowane przed wysłaniem, gdy klienci korzystają z przeglądarki zgodnej z SSL.

Wykorzystanie danych osobowych

Zamierzone wykorzystanie danych osobowych jest podane na każdej stronie internetowej, na której klienci powinni je zarejestrować. MONZA nigdy nie wykorzystuje takich informacji do celów innych niż wymienione.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim i wtórne wykorzystanie danych osobowych

Istnieją przypadki, które mogą wymagać udostępnienia danych osobowych stronie trzeciej, w zależności od rodzaju usługi wymaganej przez klienta za pośrednictwem tej strony internetowej. W takich przypadkach klienci zostaną poinformowani, że dane osobowe zostaną udostępnione stronie trzeciej, zanim zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na ujawnienie takich informacji. (Na przykład dane osobowe są przekazywane do odpowiedniej agencji wynajmu samochodów podczas dokonywania rezerwacji, a informacje, takie jak nazwiska i adresy, są przekazywane służbom pocztowym w celu wysyłania materiałów do klientów.)
Oprócz powyższych przypadków MONZA nigdy nie udostępnia danych osobowych klientów stronom trzecim bez uprzedniej zgody klienta. Informacje mogą być jednak udostępniane bez uprzedniej konsultacji z klientem, w przypadkach, gdy zostanie to uznane za konieczne w celu ochrony życia lub praw człowieka w nagłych wypadkach, lub we współpracy z wnioskiem organów publicznych, takich jak sądy lub organy ścigania, zgodnie z prawa i zarządzenia.

Zarządzanie danymi osobowymi

MONZA ściśle zarządza danymi osobowymi otrzymanymi od klientów za pośrednictwem tej strony internetowej, aby zapobiec utracie lub zniesławieniu. Ponadto dane osobowe są chronione w środowisku dostępnym tylko dla administratora systemu tej witryny. MONZA wdraża surowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec wyciekom do stron trzecich lub nieautoryzowanej modyfikacji danych.
W przypadku, gdy usługi związane z funkcjonowaniem tej strony internetowej lub z wykorzystaniem i zarządzaniem danymi osobowymi są zlecane podwykonawcom, MONZA ściśle nadzoruje i zarządza przetwarzaniem danych osobowych przez podwykonawców.

Odpowiedzialność klienta

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie polityki prywatności w przypadku linków zewnętrznych.
Klienci korzystają z tej witryny według własnego uznania. MONZA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji uzyskanych w zamian za dane osobowe z zewnętrznych stron internetowych powiązanych z tą stroną.

Zapytania klientów dotyczące danych osobowych

Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania lub zmiany danych osobowych, skontaktuj się z numerem poniżej.
Zostaniesz poproszony o podanie odpowiednich informacji w celu potwierdzenia tożsamości klienta.

Zgodność i ulepszenia prawne

MONZA ściśle przestrzega przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.
Firma stale ocenia przepisy firmy dotyczące powyższych zasad i danych osobowych, a od czasu do czasu dokonuje się zmian. Wszystkie zmiany są zgłaszane na tej stronie.

Uwaga: Prawem właściwym będzie prawo Grecji. W przypadku rozbieżności między umową grecką a umową angielską zastosowanie ma umowa grecka.